ÚSTR dál platí za hrubá pochybení předchozího vedení

(30. 4. 2024) – Ústav pro studium totalitních režimů dál platí za hrubá pochybení bývalého vedení – jmenovitě jde o Zdeňka Hazdru a Ondřeje Matějku. Současné vedení instituce se i po dvou letech musí vypořádávat s mnohamilionovými škodami, způsobenými předchozím vedením. Škodu bude i nadále vymáhat a postupovat podle platných právních předpisů.