Usnesení Rady ÚSTR po výběrovém řízení na ředitele Ústavu

Praha 17. února 2010

– Rada Ústavu pro studium totalitních režimů se na dnešním jednání, jehož jedinou náplní bylo výběrové řízení, usnesla na těchto bodech: Usnesení č. 1/29/2010:

  1. Rada ústavu realizovala výběrové řízení na pozici ředitele ústavu. Z výběrového řízení vzešli dva kandidáti doc. Jiří Pernes a Dr. Pavel Žáček. Oba kandidáti obdrželi v rámci výběrového řízení po třech hlasech, jeden se zdržel.
  2. Rada ústavu zvolila na svém zasedání Doc. Dr. Jiřího Pernese, Dr. ředitelem ústavu od 1. 4. 2010. Kandidát obdržel nadpoloviční většinu hlasů všech členů rady (4 hlasy pro, 2 proti, 1 nehlasoval).