Usnesení Rady Ústavu

Praha 12. července 2010

– Rada Ústavu na svém 37. jednání dne 12. 7. 2010 rozhodla o tom, že do druhého kola výběrového řízení postupuje těchto 9 kandidátů: Mgr. et Mgr. Lubomír Augustin, Muriel Blaive, Ph.D., Mgr. Daniel Herman, JUDr. Milan Hulík, Mgr. Marek Junek Ph.D., PhDr. Antonín Kostlán, CSc., Mgr. Lenka Ptáčková-Melicharová, MBA, Mgr. Martin Pulec, Dr. Dipl. sc. pol. Eugenie Trützschlerová. Jedna přihláška byla z formálních důvodů vyřazena. Hlasování: 7 pro (jednomyslně)