ÚMRTÍ: Historik a spisovatel Karel Kaplan (94)

Ve věku 94 let zemřel v neděli 12. března historik Karel Kaplan. Byl autorem mnoha vědeckých publikací, především k československým dějinám v letech 1945 až 1968. Specializoval se zejména na soudobé dějiny poválečného Československa, především pak na dějiny druhé poloviny čtyřicátých padesátých a šedesátých let. „Docent Karel Kaplan byl přední český historik, který po roce 1989 formoval a navždy změnil pohled na československou komunistickou totalitní minulost. Na jeho knihách vyrostlo několik generací polistopadových studentů historie, jimž vštípil úctu k základnímu archivnímu výzkumu stejně jako jeho výzkum evokoval otázky po příčinách ve společnosti, které vedly ke komunistickému puči v únoru 1948. Čest jeho památce!“ uvedl v reakci na Kaplanův skon ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů doc. Ladislav Kudrna.

Jeden z nejpřekládanějších českých historiků v zahraničí a také jedna z klíčových postav utváření oboru soudobých dějin v Československu a posléze v České republice se narodil 28. srpna 1928 v Horním Jelení. V roce 1947 vstoupil do KSČ a během následujících let se dostal až do ideologického oddělení ÚV KSČ, kde měl na starost historii. Během šedesátých let se Karel Kaplan postupně etabloval jako kriticky smýšlející reformní dějepisec. Za pražského jara v roce 1968 zasedl do tzv. Pillerovy komise, která měla znovu přezkoumat politické procesy z padesátých let. Závěrečná zpráva popsala mechanismus výroby politických procesů a doporučila plnou rehabilitaci obětí – ve změněných podmínkách po srpnové invazi už ji ale nebylo možné prosadit. Následovalo vyloučení ze strany a výpověď ze zaměstnání. Pracoval jako dělník v podniku Mitas, roku 1972 byl zatčen a krátce držen ve vazbě, StB jej sledovala jako nepřátelskou osobu. V roce 1976 Karel Kaplan emigroval do Spolkové republiky Německo, přičemž se mu podařilo vyvézt do zahraničí množství tajných archivních materiálů, které v následujících letech zpracovával do svých publikací. Po listopadu 1989 se vrátil do vlasti a po založení Ústavu pro soudobé dějiny se stal jedním z jeho prvních výzkumných pracovníků. V ústavu působil 13 let a od roku 2016 byl jeho emeritním pracovníkem. Za tuto dobu publikoval řadu publikací, především k československým poválečným dějinám. Byl mimo jiné autorem knih Komunistický režim a politické procesy v Československu, Národní fronta 1948-1960 nebo několikadílné Kroniky komunistického Československa. V roce 2008 mu prezident Václav Klaus udělil medaili Za zásluhy o stát v oblasti vědy.

Karel Kaplan je bezesporu jednou z nejvýznamnějších osobností naší popřevratové historiografie. Zemřel 12. března 2023. Čest jeho památce.

 

Zpracoval MARTIN VACEK

Foto archiv Paměť národa