UDÁLOST: Uctění památky vězňů u jáchymovské Věže smrti


(30. 5. 2023) – Již po čtyřiatřicáté se v pátek 26. května konal u proslulé Věže smrti pietní akt Jáchymovské peklo, připomínající utrpení lidí, kteří v 50. letech minulého století nuceně pracovali v uranových dolech na Jáchymovsku. Pracovními tábory tehdy prošlo okolo 70 tisíc vězňů.

S projevem zde letos vystoupil i ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů doc. Ladislav Kudrna, který v něm mj. uvedl: „Je pro mě velkou ctí, že zde mohu vystoupit jménem Ústavu pro studium totalitních režimů. Mohu Vás ujistit, že ani já, ani nikdo jiný z vedení naší instituce, nebude podporovat bagatelizování zločinů komunistického režimu. Ústav pro studium totalitních režimů musí naplňovat zákon, na jehož základě byl zřízen. Je naší povinností mapovat zločiny dvou totalitních režimů, nacismu a komunismu. A to zejména v dnešní době, kdy ukrajinský národ čelí agresi ze strany Ruské federace. Americký prezident Ronald Reagan označil Sovětský svaz za říši zla a dále prohlásil, cituji: ˏSvoboda není nikdy více než jednu generaci vzdálená od svého konce. Nedědí se z generace na generaci. Musíme za ni bojovat, hájit ji a předat ji našim dětem, aby mohly jednou udělat totéž pro své děti.ˊ Já osobně, ani jako ředitel, ani jako historik, nevěřím v tlusté čáry za minulostí, protože tlusté čáry nefungují a fungovat nemohou.  Minulost je vždy před námi a ten, kdo nezná svoji historii, je nucen ji vždy opakovat. Nejsem Bůh ani soudce, ale pouze historik. Nicméně jsem pevně přesvědčen o tom, že odpustit neznamená zapomenout. Jako ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů, nedovolím, abychom na zločiny komunistického režimu zapomněli. Je naší povinností udržovat v kolektivní paměti jak oběti, tak bojovníky proti nacismu a komunismu.“

Ředitel Kudrna spolu s 1. náměstkem JUDr. Kamilem Nedvědickým také položili květiny u pamětní desky. Pietní akce pořádané spolkem spolku Nositelé odkazu Jáchymovské peklo (K231) se dále zúčastnil například držitel letošní Ceny ÚSTR, bývalý politický vězeň a pamětník zlovůle 50. let Leo Žídek, dále ze Slovenska člen Komisie pre posudzovanie žiadostí o priznanie postavenia účastníka a veterána protikomunistického odboja pri Ústavu pamäti národa Michal Radošinský, zástupci místní samosprávy, ministerstva kultury a na závěr i vikář P.ThLic. Krysztof Dedek z farnosti Ostrov s duchovním slovem.


Zpracoval MARTIN VACEK

Foto Jan Procházka / ÚSTR