UDÁLOST: Filmový festival Příběhy bezpráví míří do škol

Na stovkách škol po celé České republice začal již 18. ročník festivalu Příběhy bezpráví – Měsíce filmu na školách. Po dlouhé době se slavnostního zahájení festivalu zúčastnilo také vedení Ústavu pro studium totalitních režimů. Ředitel Ústavu, doc. Ladislav Kudrna, vyjádřil při této příležitosti přání, aby se do dalších ročníků mnohem aktivněji zapojili i historici a historičky ÚSTR, jelikož se jedná o akci, kladně rezonující ve veřejném prostoru. Zahájení festivalu i letos podpořila svou účastí celá řada osobností ze společenského, kulturního a politického života. Hudebně a tanečně večer doprovodila Jelizaveta Romalska z ukrajinského Chersonu a dětský sbor hLásky Karolíny Ruppert.

Hlavní náplní večera bylo předání Ceny Příběhů bezpráví osobnostem, které aktivně vzdorovaly komunistickému režimu:

  • Zdeňku Dvořáčkovi, který se už jako student zapojil do protikomunistické činnosti a spolu se svou budoucí ženou se podílel na tisku a distribuci ilegálního časopisu Plamen. Před Vánoci 1953 byl zatčen a odsouzen na pět let za „vlastizradu“, trest si odpykával v uranových dolech v Jáchymově. Ocenění bylo uděleno in memoriam.
  • Silvestře Chnápkové, jejíž touha po svobodě ji přivedla do prostředí undergroundu. Se svým manželem podepsala Chartu 77 a podílela se na distribuci samizdatového časopisu Vokno. Neustále čelili šikaně tajné policie a StB je soustavně tlačila k emigraci, na kterou ale nikdy nepřistoupili.
  • Jiřímu Kvapilovi, který se navzdory soustavnému nátlaku ze strany režimu a hrozbám perzekucí nikdy nevzdal své víry a neustoupil ze svých přesvědčení. I přes hrozbu represe vedl tajnou skupinu náboženské výchovy, sám navštěvoval tajné teologické semináře a 14. září 1986 byl vysvěcen na katolického kněze východního obřadu.
  • Maksymu Butkevyčovi, ukrajinskému lidskoprávnímu aktivistovi a válečnému zajatci, který je v současnosti nespravedlivě uvězněn.


Cenu Příběhů bezpráví za Zdeňka Dvořáčka převzala jeho manželka Irena / Oceněná Silvestra Chnápková se svým manželem (nahoře) / Katolický kněz Jiří Kvapil / Otec Oleksander Butkevyč přebírá cenu za svého syna Maksyma

V letošním roce projekt prostřednictvím filmů, besed, výstav a dalších materiálů seznámí žáky a studenty s tím, jak nesvoboda v období normalizace prostupovala i do té nejběžnější reality a komunistický režim trvale ovlivňoval každodenní život lidí.  Festival Příběhy bezpráví – Měsíce filmu na školách se koná od roku 2005 každý listopad na stovkách základních a středních škol po celé České republice. Zapojené školy pořádají projekce filmů s tématem československých dějin a zvou hosty (pamětníky, filmaře, historiky) na debaty po filmu. Do letošního ročníku se již zapojilo více než 450 škol z celé České republiky. Za dobu trvání festivalu se besed na témata z moderní historie zúčastnilo takřka půl milionů žáků.


Laureátům letošních cen tleskala zaplněná Lucerna včetně ředitele ÚSTR docenta Ladislava Kudrny (na snímku zcela vlevo)

Zpracoval MARTIN VACEK

Foto JSNS / Lukáš Bíba a Josef Rabara