UDÁLOST: Ceny pro historiky ÚSTR za literaturu faktu

Letos již po 31. se udělovaly Mezinárodní ceny Egona Erwina Kische za literaturu faktu. Mezi oceněnými za rok 2021 byli i tři historici z Ústavu pro studium totalitních režimů: Jaroslav Rokoský, Klára Pinerová a Michal Louč.

PhDr. Jaroslav Rokoský, Ph.D. získal hlavní cenu Mezinárodních cen Egona Erwina Kische za literaturu faktu za své monumentální třísvazkové dílo Útěk z Leopoldova s podtitulem Věznice, odboj, doba. Padesátá léta v Československu. Panu Rokoskému gratulujeme! Ke knize najdete více zde: https://1url.cz/Wr27y.

Jaroslav Rokoský nebyl ovšem jediným oceněným z našeho ÚSTR, jednu z dalších udělených cen získali i historici Mgr. Klára Pinerová, Ph.D. a Mgr. Michal Louč, kteří spolu s Kristýnou Buškovou sestavili odbornou publikaci Vězení jako zrcadlo společnosti s podtitulem Nerovný souboj vědy, politiky a humanity 1965-1992. „Udělení Mezinárodní ceny Egona Erwina Kische si velmi vážím. Na projektu jsme spolupracovali několik let, takže je milé dostat takovou zpětnou vazbu. Doufám, že i díky tomu se podaří naši práci šířit mezi širší veřejnost. Zároveň mám radost, že porota ocenila hned dvě publikace s tematikou vězeňství,“ řekl při této příležitosti oceněný Michal Louč. Klára Pinerová ho doplnila: „Cena E. E. Kische pro mě byla příjemným překvapením. Když jsme se s Michalem Loučem a Kristýnou Buškovou před více než deseti lety seznámili, pojil nás zájem o vězeňství v 50. letech. Brzy jsme si ale začali uvědomovat, že zatímco k tomuto období vzniklo množství knih, tak vězeňství v následujících letech se nikdo soustavně nevěnoval. Následovalo několik let vzájemných diskuzí a bádání v archivech. Zjistili jsme, že vězeňství v letech 1965-1992 bylo daleko pestřejší a donutilo nás o fenoménu vězeňství a jeho roli ve společnosti uvažovat zcela v jiném měřítku. Cena pro mě osobně znamená další povzbuzení v mém následujícím komparativním výzkumu o socialistickém vězeňství.“ Také jim moc gratulujeme, více ke knize se dozvíte zde: https://1url.cz/9Kp2C.

Udílení mezinárodních cen za literaturu faktu letos již po jedenatřicáté pořádal český Klub autorů literatury faktu. Slavnostní udílení se konalo 14. září 2022 v obřadní síni zámku Letohrad, spolu s českými cenami byly v rámci večera uděleny obdobné ceny také slovenským autorům literatury faktu. Oceněné knihy Útěk z Leopoldova a Vězeňství jako zrcadlo společnosti si můžete zakoupit ve vybraných knihkupectvích nebo prostřednictvím internetu na stránkách knihkupectví Kosmas.cz.

Připravil MARTIN VACEK

Foto archiv Klub autorů literatury faktu