Uctili jsme památku popravených a zemřelých politických vězňů


(2. 11. 2023) – V areálu pankrácké věznice se 2. listopadu konal pietní akt k uctění památky 66 popravených a zemřelých politických vězňů z let 1948-1965, jejichž zpopelněné ostatky se nacházejí na nedávno objeveném místě v pankrácké věznici v Praze. Akce se zúčastnili i zástupci Ústavu pro studium totalitních režimů.

Skutečnost, že v tomto areálu odhalili archeologové pohřebiště se zpopelněnými ostatky, oznámili badatelé letos v červnu. Z fragmentů spálených kostí smísených s hlínou nešlo přesně identifikovat, komu patřily. Badatelé, mezi nimiž nechyběl například Petr Blažek z Ústavu pro studium totalitních režimů, proto vyšli z historických záznamů. Konkrétně dohledali jména popravených a zemřelých politických vězňů, jejichž urny nebyly vydány rodinám, ale byly zničeny na základě rozkazu ministra vnitra z roku 1960. Ten stanovil, že nevydaná urna má být uložena po dobu jednoho roku a poté zlikvidována.

Dnešní památku zemřelých politických vězňů uctili pozůstalí, politici a zástupci různých institucí. Květinu na místo, kam komunističtí věznitelé sypali ostatky politických vězňů, položili za Ústav pro studium totalitních režimů ředitel Ladislav Kudrna a 1. náměstek Kamil Nedvědický. Za oběti totalitního režimu pak odsloužil zádušní mši generální vikář Mons. Zdeněk Wasserbauer.
Zpracoval MARTIN VACEK