ÚPN odhalilo agenty okolo Alexandra Dubčeka

Praha 7. srpna 2008

– Ústav pro studium totalitních režimů a Archiv bezpečnostních složek upozorňují na závažná zjištění kolegů ze slovenské partnerské instituce Ústav paměti národa (ÚPN). Badatelé a historici ÚPN zjistili, že se StB pokusila v 90.letech ve třech desítkách případů zfalšovat záznamy v registračních protokolech StB. Cílem této akce bylo ochránit identitu agentů StB včetně těch, kteří byli nasazeni do bezprostředního okolí Alexandra Dubčeka. Všechny tyto případy zadokumentovali a zveřejnili je na svých stránkách.