STALO SE: Vedení jednalo na ministerstvech školství a kultury


Ministr kultury Martin Baxa přislíbil záštitu nad akcemi ÚSTR

Ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů doc. Ladislav Kudrna a 1. náměstek ředitele dr. Kamil Nedvědický v tomto týdnu absolvovali několik důležitých jednání na ministerstvech – kultury a školství.

V úterý 18. července 2023 se sešli na pracovním jednání s ministrem kultury Mgr. Martinem Baxou. Kromě prezentace aktivit Ústavu pro studium totalitních režimů, informace o řešení projektů v programu NAKI a dalších možností kooperace, přislíbil pan ministr záštitu akcí naší instituce a případné poskytnutí prostor k realizaci konferencí a dalších aktivit Ústavu pro studium totalitních režimů, který již takřka sedm let nemá vlastní budovu.

Hned den nato – ve středu 19. července 2023 – se ředitel Ladislav Kudrna a náměstek Kamil Nedvědický sešli na pracovním jednání s náměstkem ministra školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Jiřím Nantlem, LL.M. V přátelské atmosféře se diskutovalo o spolupráci MŠMT a ÚSTR v oblasti dějin 20. století. Zdůrazněn byl zájem obou stran na pokračování aktivit v projektu Dějepis+ a prohloubení spolupráce v dalších oblastech výuky moderních dějin na všech typech škol. Diskutovány byly možné zásadní projekty a pan náměstek MŠMT potvrdil velký zájem resortu na co nejužší spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů. Ze strany vedení ÚSTR zaznělo několik podnětů k možnostem zkvalitnění a širšího zakotvení výuky nejnovějších dějin a jejich co nejatraktivnější a nejmodernější podání pro nejmladší generaci, přičemž došlo k domluvě, že v jednáních o dalších konkrétních vzdělávacích aktivitách a přípravě projektů, zaměřených na pedagogy a žáky, budou obě instituce dále pokračovat.


Zástupci ministerstva školství potvrdili velký zájem resortu na co nejužší spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů

Zpracoval MARTIN VACEK

Foto ÚSTR / archiv