STALO SE: Vedení ÚSTR jednalo s ministryní pro vědu, výzkum a inovace a s předsedkyní Poslanecké sněmovny PČR

Dne 3. 4. 2023 se ředitel ÚSTR doc. Ladislav Kudrna, společně s 1. náměstkem dr. Kamilem Nedvědickým a ředitelem odboru výzkumu a vzdělávání doc. Petrem Hlaváčkem setkali s ministryní pro vědu, výzkum a inovace Mgr. Helenou Langšádlovou. V rámci podrobné debaty se řešily otázky postavení ÚSTR jako výzkumné instituce, role ÚSTR na poli vzdělávání a také možné zapojení do boje proti dezinformacím, majícím základ v oblasti historie 20. století. Paní ministryně projevila zájem o situaci ÚSTR ať již vzhledem k nezdařené rekonstrukci původní budovy pod minulým vedením, tak i k úsilí o získání nového sídla ÚSTR. Domluvena byla i další spolupráce v oblasti podpory ÚSTR při vytváření syntéz dějin obou totalitních režimů – nacistického i komunistického.

V pondělí 3. 4. 2023 se ředitel ÚSTR doc. Ladislav Kudrna a jeho první náměstek dr. Kamil Nedvědický setkali s předsedkyní Poslanecké sněmovny PČR Ing. Markétou Pekarovou Adamovou. Debata byla zaměřena především na řešení nového sídla ÚSTR, jako důležitého místa paměti na totalitní režimy 20. století, kde vedení ÚSTR prezentovalo své představy a paní předsedkyně přislíbila  podporu v úsilí o získání odpovídající budovy k realizaci plánů na vytvoření reprezentativní expozice připomínající konkrétní osudy obětí a odpůrců nacismu a komunismu.

Zpracoval: BB