STALO SE: ÚSTR jednal o spolupráci s Jeho excelencí Mons. Janem Graubnerem a děkankou Filozofické fakulty UK

Dne 4. dubna 2023 se sešli ředitel ÚSTR doc. Ladislav Kudrna a 1. náměstek ředitele ÚSTR dr. Kamil Nedvědický s Jeho excelencí Mons. Janem Graubnerem, arcibiskupem pražským a primasem českým. Tématem společného jednání bylo úsilí vedení ÚSTR o syntézu dějin katolické církve a ostatních církví v letech 1938 – 1989 a možnosti spolupráce na tomto díle. Stejně tak se diskuze vedla o vzdělávání především mládeže v oblasti soudobých dějin a společném úsilí o uchování osobností, které byly pronásledovány totalitními režimy 20. století v kolektivní paměti českého národa.

Následně proběhlo pracovní jednání ředitele ÚSTR doc. Ladislava Kudrny, 1. náměstka ředitele ÚSTR dr. Kamila Nedvědického a ředitele odboru výzkumu a vzdělávání ÚSTR doc. Petra Hlaváčka s děkankou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy dr. Evou Lehečkovou a proděkanem dr. Janem Kourou. Kromě konkrétních akcí, které jsou již v běhu, se jednalo o další možné spolupráci, včetně případných stáží studentů. Zástupci obou institucí se domluvili na dalším setkání, kde by bylo možno již dojednanou spolupráci konkretizovat.

Zpracoval: BB