STALO SE: S vicepremiérem nejen o důchodech prominentů

O tom, jak Ústav pro studium totalitních režimů konkrétně bude řešit schválený návrh na snížení starobních důchodů lidem, kteří působili ve vysokých politických a dalších funkcích v době minulého režimu, jednal v úterý 25. dubna ředitel ÚSTR Ladislav Kudrna a 1. náměstek Kamil Nedvědický přímo s místopředsedou vlády ČR a ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou.

Podle ministra je toto opatření jednou z forem vyrovnání se s totalitní minulostí. Návrh má za cíl snížit výměru starobního důchodu osobám ze seznamu čelních představitelů komunistického režimu, který vypracuje Ústav pro studium totalitních režimů. Jde například o lidi, kteří působili ve vysokých funkcích Státní bezpečnosti, Sboru národní bezpečnosti, komunistické strany či u Pohraniční stráže. Za každý rok v takové funkci by se, podle tohoto návrhu, měla měsíční výměra důchodu snížit o 300 korun. Podle Mariana Jurečky se krácení dotkne několika tisíc lidí.

„Jde o jednu z možností odčinění sociální nespravedlnosti, která po listopadu 1989 nastala a léta se nijak neřešila,“ uvedl k setkání a jeho obsahu ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů doc. Ladislav Kudrna. „Dalším krokem by pak mělo být celkové narovnání důchodů u lidí, kteří trpěli za své protirežimní postoje, názory a činy povětšině ztrátou svých původních povolání, mnohdy i nuceným odchodem do zahraničí a dnes se dostávají do situací, že jim jsou důchody vypočítávány bez přihlédnutí k těmto okolnostem, do kterých se dostali ne svým přičiněním, ale vinou a svévolným rozhodnutím komunistického režimu. Jedná se o splacení dluhu statečným mužům a ženám a jejich rodinným příslušníkům, díky nimž dnes žijeme v demokratické společnosti.“

Ředitel Ladislav Kudrna ocenil deklarovanou podporu pana ministra Jurečky ohledně nového sídla Ústavu pro studium totalitních režimů v Petschkově paláci.

Zpracoval MARTIN VACEK