STALO SE: 15. září

Právě dnes 15. září před 120 lety se narodil František Rod (47), truhlář z Jihlavy, který se po únorovém převratu aktivně zapojil do odbojové činnosti. Skončil v komunistickém vězení a posléze na popravišti. Narodil se v roce 1902, po dokončení obecné školy se stal truhlářem. Od roku 1927 byl členem ČSL a katolické tělovýchovné jednoty Orel. V roce 1934 si založil vlastní dílnu, tu ale v roce 1943 německé úřady zavřely a on byl totálně nasazen. Po válce vstoupil do SNB, výcvik však nedokončil a vrátil se k truhlařině. Byl ženatý, měl dvě děti.

Po únorovém převratu v roce 1948 se František Rod podílel na vytvoření odbojové organizace Karla Veselého, jež působila od podzimu 1948 do července 1949 v okolí Jihlavy. Skupina se scházela v jeho dílně a zapojil do ní další osoby, které nesouhlasily s novým politickým zřízením. Spolu s Veselým a Lukařským plánovali přepadení jihlavské věznice a osvobození politických vězňů. Podílel se rovněž na rozšiřování protistátních letáků. Když se smyčka kolem skupiny začala stahovat, chtěl uprchnout za hranice, ale 2. září 1949 byl při pokusu o útěk zatčen. Obvinili ho z trestných činů vlastizrady, vyzvědačství a spoluviny na zločinu vraždy a soudili v politickém procesu „Veselý, Rod a Tuček“, který se konal v únoru 1950 před Státním soudem v Jihlavě. V něm si František Rod, ale i Jan Tuček a Karel Veselý vyslechli trest smrti. Marné a bez odezvy zůstaly i četné žádosti o milost od jeho manželky Emílie, či patnáctileté dcery a čtyřletého syna. Františka Roda oběsili 17. června 1950 na dvoře Krajské soudní věznice v Jihlavě jako prvního z celé skupiny v pět hodin ráno.

Všichni odsouzení v procesu Veselý, Rod a Tuček byli rehabilitováni v roce 1990. Františku Rodovi byl však soudem ponechán zbytkový trest pěti let (za smyšlený pokus o vraždu), k jehož zrušení došlo až o další dva roky později. Od roku 2020 památku truhláře Františka Roda připomíná na budově Okresní galerie Vysočiny v jihlavské Komenského ulici tabulka poslední adresy v rámci stejnojmenného projektu Ústavu pro studium totalitních režimů.

 
 Dokumenty k celému procesu s Františkem Rodem. Vlevo dole žádost o milost jeho manželky Emílie, vpravo pak tabulka umístěná v roce 2020 na domě Rodovy „poslední adresy“ v Jihlavě (foto Archiv bezpečnostních složek a ÚSTR / Ondřej Petržilka)

Zpracoval MARTIN VACEK