Spolupořádali jsme workshop o pracovní migraci v Evropě v 60.-80. letech

Ve dnech 27. a 28. února 2018 uspořádaly Ústav pro studium totalitních režimů a Skupina pro výzkum studené války Institutu pro studium strategických regionů FF UK mezinárodní workshop Pracovní migrace mezi Východem a Západem. Zahraniční dělníci v Evropě od 60. do 80. let.

Workshopu se účastnili badatelé a badatelky z Velké Británie, Německa, Itálie a Česka zabývající se působením evropských socialistických zemí v programech mezinárodní pracovní migrace ve zmíněném období.

Workshop se soustředil na různé aspekty pracovní migrace v rámci socialistických států východního bloku, případně ze spřátelených států tzv. třetího světa. Zvláštní pozornost věnoval workshop případu socialistické, ovšem na východním bloku nezávislé Jugoslávie, která vysílala své nezaměstnané občany jak na západní, tak východní pracovní trhy.

Program workshopu s anotacemi přednesených příspěvků najdete zde.

Workshop navazuje na dlouhodobější mezinárodní spolupráci ÚSTR se zahraničními badatelskými centry v oblasti výzkumu vlivu přítomnosti cizinců na státně socialistické diktatury, mezinárodního postavení evropských socialistických zemí v období studené války a obecněji v oblasti výzkumu tzv. pozdního socialismu v 70. a 80. letech 20. století v transnacionální a komparativní perspektivě.

Fotogalerie