Soud rozhodl o soudní rehabilitaci mániček Švába a Cháby


Nejen Praha, ale i severní Čechy byly baštou jak protoundergroundu, tak později undergroundu. Na snímku máničky z Ústí nad Labem a Děčína, 1966. Archiv Františka Čuňase Stárka

(24. 1. 2023) – Obvodní soud pro Prahu 7 v neveřejném zasedání rozhodl ve středu 17. ledna 2024 o soudní rehabilitaci pánů Jaroslava Švába (narozen 1949) a Petra Cháby (narozen 1948), kteří byli jako teenageři zatčeni v Praze v roce 1966.

Šváb byl zadržen 19. srpna 1966 při „celoměstské prověrce – akce Vlasatci“. Při ní příslušníci Veřejné bezpečnosti po městě pochytávali mladé muže s dlouhými vlasy, krátkodobě je zbavili osobní svobody a na údajný pokyn „hlavního hygienika ministerstva vnitra“ je ostříhali. Zatčené dívky, které s nimi sympatizovaly (tzv. „vlasatice“), posílal zmíněný hygienik nuceně na gynekologické vyšetření.

Soud nyní konstatoval, že šlo o „soubor represivních opatření a vystoupení proti osobám, které komunistické moci nevyhovovaly svými názory a vzezřením… Jak samotné předvedení, tak omezení osobní svobody [zatčených] bylo zcela v nesouladu s tehdy platnými zákony… Pouhá skutečnost, že [někdo] měl dlouhé vlasy, byla tehdy státními orgány považována za provokaci a projev otevřené vzpoury vůči zřízení.“

Vlasatci (nazývaní také jako máničky) poté uspořádali dne 20. září 1966 demonstraci, při které v průvodu ze Staroměstského náměstí na Letnou provolávali hesla „Vraťte nám naše vlasy!“ nebo „Pryč s holiči!“ Proti demonstrujícím podnikly bezpečnostní orgány zátah, při němž byl mimo jiné zatčen i Chába, který se demonstrace neúčastnil, ale náhodou v té době procházel Letenskými sady a příslušníkům Veřejné bezpečnosti se prostě nelíbil. Chábovu zadržování učinil konec až jeho otec, sám příslušník Městské správy Sboru národní bezpečnosti, který své kolegy řádně vyplísnil. Obvodní soud pro Prahu 7 vyslovil účast Švába i Cháby na soudní rehabilitaci podle zákona č. 119/1990 Sb., což má povahu morální satisfakce.

Obhájce obou rehabilitovaných, JUDr. Lubomír Müller k tomu říká: „Z historického hlediska je cenné, že soud precizně popsal nezákonné počínání tehdejších bezpečnostních orgánů v šedesátých letech minulého století, čímž názorně ukázal, že takzvaná zlatá šedesátá až tak ,zlatá´ nebyla.“


Fotografie z výletu pražských mániček do Karlových Varů, který skončil jejich vyhoštěním. S brýlemi Martin Maryška. Archiv Martina Maryšky / Viktor Korejs, 1966. Jedna z výrazných postav protoundergroundu. Archiv Ladislava Kudrny

Realita roku 1966. Bizarní mapa Veřejné bezpečnosti, zobrazující celorepublikový výskyt „vlasatců“. Archiv bezpečnostních složek

Zpracoval MARTIN VACEK

Související: