Soud nepotvrdil bossing, šikanu ani nehospodárnost

(13. 11. 2023) – Ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) Ladislav Kudrna a jeho 1. náměstek Kamil Nedvědický reagují na nepřesnosti ve zprávách některých médií, referujících o jejich pátečním soudu se skupinou bývalých zaměstnanců ÚSTR, která je v otevřeném dopise obvinila z bossingu, cenzury a nehospodárnosti. Ředitel a první náměstek podali proti nařčením žalobu na ochranu osobnosti.

„Vyhlášené (tzn. dosud nedoručené) a nepravomocné rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 10. 11. 2023 se zabývá výhradně procesní stránkou věci – aktivní věcnou legitimací. Podle soudu prvního stupně doc. Kudrna a dr. Nedvědický nejsou aktivně legitimováni k podání žaloby, neboť dle názoru soudu nebylo zasaženo do jejich osobnostních práv, nýbrž do pověsti ÚSTR.

Soud prvního stupně se meritorně nezabýval důvodností a legitimitou výroků bývalých zaměstnanců o bossingu, cenzuře a nehospodárnosti, přestože provedl několikahodinové dokazování. Tudíž je v žádném případě nepotvrdil, jak se snaží prezentovat někteří z žalovaných. Po obdržení písemného vyhotovení rozsudku, budou žalobci postupovat dle možností, které jim poskytuje právní řád ČR, a to jak k ochraně svých práv, tak, s respektem k rozhodování soudní soustavy, k ochraně dobrého jména instituce před nepravdivým osočením ze strany bývalých zaměstnanců ÚSTR.

Závěrem je třeba uvést na pravou míru nesmysly, nepravdy a zásadní neznalosti, šířené z řad bývalých zaměstnanců. Nic jako presumpce neviny u ochrany osobnosti neexistuje (čl. 40 odst. 2 Listiny, § 2 odst. 2 Trestního řádu), soud dosud nikomu nepřiznal náhradu nákladů, soud jim nedal za pravdu v nařčeních o bossingu, cenzuře, nehospodárnosti, a to i po provedení důkazů obou stran, když řešil toliko, kdo byl výroky poškozen a označil za poškozený ÚSTR a konečně bylo předloženými důkazy prokázáno i to, že distribuce publikace 13 objektů z (ne)šťastného muzea běžela řádně, bez jakýchkoliv zásahů vedení ÚSTR.“