Soňa Červená pokřtila naše nové vzdělávací DVD

Ve čtvrtek 9. října 2014 jsme na Nové scéně Národního divadla – v rámci projektu Paralelní životy (20. století očima tajné policie) – uvedli vzdělávací DVD o Josefu Toufarovi Historie 1950: Příběhy jednoho zázraku. Symbolickou roli kmotry přijala operní pěvkyně Soňa Červená, která během večera vystoupila v opeře Aleše Březiny Toufar. DVD představili jeho autoři Kamil Činátl, Jiří Maha a Čeněk Pýcha a o vzdělávacích aktivitách Ústavu promluvil ředitel Zdeněk Hazdra. Na slavnostním večeru se také setkali mnozí účastníci mezinárodní mezioborové konference Škola vs. paměť? Konflikt, identita, soužití (střední Evropa). Josef Toufar a tzv. číhošťský zázrak představují živé téma, jak dokládá nejen dotčená opera, ale též úspěšná kniha Miloše Doležala Jako bychom dnes zemřít měli. Vzdělávací DVD se snaží tuto živou a aktuální diskuzi o české minulosti přenést do škol a seznamuje žáky s příběhem kněze Josefa Toufara prostřednictvím dobových pramenů. Aplikace je pojata jako didaktická detektivka. DVD bude během podzimu zdarma posláno do všech škol v ČR.