Školní vzdělávání Ústavu pro studium totalitních režimů

Praha 19. prosince 2008 – Ústav pro studium totalitních režimů zřídil v rámci Odboru zkoumání pracovní skupinu, která se zabývá vzděláváním nejen žáků, ale i učitelů a to na středních školách. Hlavním cílem je spolupráce se školami, jejich didaktická podpora a také spolupráce s dalšími institucemi zabývající se vzděláváním…