Sedmé zasedání Vědecké rady ÚSTR

Zasedání Vědecké rady Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) se dne 13. 12. 2010 sešlo v doplněném složení. Členové Vědecké rady se seznámili s novým vedením ÚSTR, s návrhem Plánu činnosti na rok 2011 a s Výroční zprávou za rok 2009. Vědecká rada vyjádřila plnou podporu vedení ÚSTR, zásadním dokumentům a směřování instituce. Součástí zasedání byla volba předsedy Vědecké rady, kterým se stal podplukovník PhDr. Eduard Stehlík z Vojenského historického ústavu.