Ředitelé Ústavu a Archivu vyjádřili soustrast velvyslanci Polské republiky

Praha 13. dubna 2010

– Ředitelé Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek Jiří Pernes a Ladislav Bukovszky spolu s I. náměstkem ředitele ABS Miroslavem Urbánkem vyjádřili soustrast velvyslanci Polské republiky v České republice, Jeho Excelenci Janu Pastwovi v souvislosti s tragickou havárií ve Smolensku. Jiří Pernes předal J.E. Janu Pastwovi kondolenční dopis a spolu s Ladislavem Bukovszkym a Miroslavem Urbánkem se podepsali do kondolenční knihy.