Rada ÚSTR se distancovala od udělení osvědčení o třetím odboji Michalu Legdanovi

Praha, 18. května 2015

– Rada ÚSTR se na řádném jednání 18. května 2015 distancovala od skutečnosti, že Michal Legdan dostal od Ministerstva obrany osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu. Přijala usnesení, ve kterém uložila své předsedkyni Emilii Benešové, aby se jménem Rady ÚSTR obrátila na ministra obrany a požádala ho o přezkoumání uvedeného kroku podle správního řádu.