Rada ÚSTR odsouhlasila koncepci vzdělávací a popularizační činnosti

Ústav pro studium totalitních režimů je zřejmě první institucí svého typu v ČR, která má transparentně formulované a veřejně přístupné dokumenty směrující odbornou činnost – jak v oblasti vědecké (Koncepci vědeckého zaměření schválila Rada v červnu 2015), tak v oblasti vzdělávací a popularizační. Koncepci vzdělávací a popularizační činnosti schválila Rada na svém 6. jednání 23. června 2016.