Publikace

Ústav pro studium totalitních režimů má bohatou publikační činnost – v podstatě je velmi aktivním vydavatelstvím, samozřejmě tematicky specializovaným. Vydává kolem tří desítek publikací ročně (počet se od roku 2014 zvýšil). Mnohé knihy vycházejí ve spolupráci s renomovanými nakladatelstvími. Navíc ústav podporuje i vydávání specializovaných publikací, které nejsou z jeho produkce.

V ÚSTR také vycházejí dva odborné časopisy – Paměť a dějiny a Securitas imperii.