Pavla Plachá: Zerrissene Leben. Tschechoslowakische Frauen im Konzentrationslager Ravensbrück 1939–1945

Německé vydání knihy Pavly Plaché: Zpřetrhané životy. Československé ženy v nacistickém koncentračním táboře Ravensbrück v letech 1939–1945. Přeložila Marika Jakeš.

První ucelená historická práce o československých ženách, které prošly za druhé světové války vězněním v centrálním ženském koncentračním táboře nacistického Německa v Ravensbrücku. Na základě vzpomínek přeživších a rozsáhlého tuzemského i zahraničního archivního výzkumu autorka odhaluje v kontextu perzekuční politiky nacistického režimu vnitřní strukturu této skupiny a představuje čtenářům typologii vězeňkyň.
Vůbec poprvé jsou systematicky popsány skupiny, které byly po dlouhá desetiletí tabuizovány či marginalizovány a doposud zůstávají stranou zájmu širší veřejnosti, jako například československé občanky německé národnosti, ženy z Těšínska nebo ženy židovského a romského či sintského původu ze Slovenska a Podkarpatské Rusi.
Prostor je dán v českém prostředí dosud opomíjeným specificky ženským aspektům věznění, jako jsou sexualizované násilí, mateřství nebo intimní vztahy mezi ženami v koncentračním táboře. Námětem jsou i interpretační proměny a vzorce kolektivního vzpomínání na Ravensbrück v poválečném Československu. Stranou pozornosti nezůstává ani osobní rovina vzpomínání včetně vzpomínek žen, které po válce z politických důvodů opustily Československo.

Knihu vydalo nakladatelství VSA Verlag, vydání podpořila nadace Kurt und Herma Römer Stiftung (Hamburg), Ingrid und Walter Seinsch Stiftung Erinnerung (Lindau/München), Ústav pro studium totalitních režimů a Česko-německý fond budoucnosti:

VSA Verlag