Paměť a dějiny 4/2011

Výročí rozpadu Sovětského svazu připomíná v posledním čísle roku 2011 studie Václava Vebera a také edice dokumentů, ve které československá rozvědka rozebírá sovětskou situaci na počátku 90. let. Rubriky Pro totalitu a Proti totalitě představí neobvyklou dvojici otce estébáka a syna chartisty. Neuvěřitelné osudy českého učitele Jiřího Bezděka, vězně gulagu, jehož sovětskou zkušenost pro dobové časopisy ilustroval Zdeněk Burian, přináší rubrika Příběh 20. století. Jak těžké bylo po únoru 1948 pomáhat přeživším československým židům se dočtete ve studii Každý žid je sionista a každý sionista je špion. Dále v novém čísle naleznete články o životě a smrti protinacistického a protikomunistického odbojáře Miloslava Jebavého a o působení StB na kanadském Expu 1967. To a ještě mnohem více nabízí čerstvé vydání revue Paměť a dějiny.

Editorial

Obsah

Studie a články

Rozhovor

Dokumenty

Struktury moci

Pro totalitu

Proti totalitě

Příběh 20. století

Třetí odboj

V paměti

Fórum

Aktuality

Výstavy a konference

 • Ladislav Kudrna: Sympozium Válečný rok 1941, Praha, 6. října 2011
 • Jaroslav Rokoský: Vysokoškoláci o totalitě, Praha, 20. října 2011
 • Lukáš Jiřička: Výstavy v Budapešti a Bukurešti, Budapešť, 20. září 2011; Bukurešť, 17. listopadu 2011
 • Ladislav Kudrna: Brothers in Arms, Londýn, 16. září 2011
 • Jan Kalous: Mezinárodní konference 90 let českého a slovenského komunismu, Praha, 3.–5. listopadu 2011

Recenze a anotace

 • Jakub Železný: Tomáš FERENČÁK, Dubček kontroverzná osobnosť. Kalligram, Bratislava 2011, 140 s.
 • Petr Slinták: Alois Nebel. Režie: Tomáš Luňák, Česká republika, 2011
 • Lucie Novotná: Tomáš BOUŠKA – Michal LOUČ – Klára PINEROVÁ (eds.), Českoslovenští političtí vězni. Životní příběhy Političtí vězni.cz a Česká asociace orální historie, Praha 2009, 352 s.

Summaries

 • The Breakup Of The Soviet Union, By Václav Veber
 • Every Jew is a Zionist, and Every Zionist is a Spy! – The Story of the Distribution of Social Support, by Martin Šmok
 • Brothers in Arms – The Pollack Brothers In The Ranks Of The Czechoslovak Overseas Army in the West, by Jan Machala
 • Station Expo-67 – The ŠtB at the Montreal World’s Fair, by Michal Miklovič
 • The Rise and Fall of Miroslav Kvítek – The Family Drama of one Communist Linchpin, by Pavel Žáček
 • Subject of Operation Buddha – Charter 77 Signatory Zdeněk Kvítek, by Jan Kalous
 • If You Understand, Your Fate Will not be So Painful – The Story of Jiří Bezděk, by Jan Dvořák, Adam Hradilek
 • Miloslav Jebavý – Soldier of the Second and Third Resistances, by Petr Mallota
Paměť a dějiny – čtvrtletník, ročník V, číslo 4 | Vydává: Ústav pro studium totalitních režimů České republiky | Šéfredaktor: Jan Hanzlík | Redakce: Jana Kudělková, Patrik Virkner | Grafická úprava a sazba: Zuzana Michálková | Úprava fotografií: Zdeněk Hnát | Produkce: Alžběta Medková | Poštovní adresa redakce: Siwiecova 2, Praha 3, 130 00 | E-mail: jan.hanzlik@ustrcr.cz | Členy redakční rady revue Paměť a dějiny jsou: Ivana Koutská (předsedkyně), Pavel Žáček (místopředseda), Milan Bárta, Michal Hroza, Ladislav Kudrna, Vojtěch Ripka, Martin Slávik, Libor Svoboda, Peter Rendek, Juraj Kalina | Tisk: TNM Print s. r. o. Poděbrady | PaD využívá obrazového materiálu agentury ČTK a fondů Archivu bezpečnostních složek (ABS), Národního archivu (NA), archivu Přemysla Fialky ad. | Náklad: 1500 výtisků – ISSN 1802-8241 | Použití materiálů jen se souhlasem redakce | Informace o předplatném: www.ustrcr.cz/uvod/pamet-a-dejiny-info/ | Evidenční číslo: MK ČR E 18413 | Obálka: Nemocný Jiří Bezděk v péči evenckého šamana na ilustraci Zdeňka Buriana |