Paměť a dějiny 2/2011

Máničky, vlasatci, androšové a postoj československého komunistického režimu vůči nim je hlavním tématem nového čísla revue Paměť a dějiny. Majáles v roce 1965, dohled StB nad Allenem Ginsbergem, násilná stříhání dlouhých vlasů, jimž padl za oběť i herec Petr Čepek, první kapela českého undergroundu, slavní Hells Devils, a další témata z Československa 60. let. Dále časopis přináší rozhovor s Františkem Stárkem Čuňasem a u příležitosti jejích sedmdesátin také se Zdenou Tominovou. A v neposlední řadě i ohlédnutí za životem nedávno zesnulého Oto Mádra v biografické studii a fotografiích z archivu bývalé StB.

Editorial

Obsah

Studie a články

Rozhovor

Dokumenty

Objektivem tajné policie

Třetí odboj

Příběh 20. století

Fórum

Aktuality

Výstavy a konference

Recenze a anotace

Summaries

Paměť a dějiny – čtvrtletník, ročník V, číslo 1 | Vydává: Ústav pro studium totalitních režimů České republiky | Šéfredaktor: Jan Hanzlík | Redakce: Jana Kudělková, Patrik Virkner | Grafická úprava a sazba: Zuzana Michálková | Úprava fotografií: Zdeněk Hnát | Produkce: Alžběta Medková | Poštovní adresa redakce: Siwiecova 2, Praha 3, 130 00 | E-mail: jan.hanzlik@ustrcr.cz | Členy redakční rady revue Paměť a dějiny jsou: Ivana Koutská (předsedkyně), Pavel Žáček (místopředseda), Milan Bárta, Michal Hroza, Ladislav Kudrna, Vojtěch Ripka, Martin Slávik, Libor Svoboda | Tisk: TNM Print s. r. o. Poděbrady | PaD využívá obrazového materiálu agentury ČTK a fondů Archivu bezpečnostních složek (ABS), Národního archivu (NA), archivu Přemysla Fialky ad. | Foto na obálce: Vladimír Janda z okruhu Hells Devils. Archiv Františka Stárka Čuňase | Náklad: 1500 výtisků – ISSN 1802-8241 | Použití materiálů jen se souhlasem redakce | Informace o předplatném: www.ustrcr.cz/uvod/pamet-a-dejiny-info/ | Evidenční číslo: MK ČR E 18413 |