Paměť a dějiny 2/2010

Hlavními materiály druhého letošního čísla revue Paměť a dějiny jsou studie autorů Jaroslava Čvančary, Zdeňka Hazdry a Jana Vajskebra Naší ctí je věrnost, které líčí události konce války v Čimelicích, kam se stahovaly německé jednotky ve snaze uprchnout do amerického zajetí. Dále studie Ladislava Kudrny Akce „Vietnam“ odhalující osudy Čechoslováků bojujících v řadách cizinecké legie proti Ho Či Minovým povstalcům a text Václava Šmidrkala „Fízlrevue“, jenž obsahuje historii Uměleckého souboru ministerstva vnitra. Naši autoři rovněž připomněli nedávno zesnulé významné osobnosti – Jarmilu Bělíkovou, Vladimíra Bystrova a Otakara Rambouska. Za pozornost stojí i rozhovor s Manuelem F. van Eyckem, který se narodil v Čechách jako Manuel Vaněček a bojoval v řadách americké armády ve Vietnamu. Rubrika Příběh 20. století představuje perem Jana Cholínského osud exilového historika Josefa Kalvody, v oddíle věnovaném třetímu odboji hodnotí Václav Veber přínos Vojty Beneše k organizaci odporu proti komunistickému režimu. To vše a ještě více zajímavého čtení vám přinášejí čeští a slovenští historici, zaměstnanci a spolupracovníci Ústavu pro studium totalitních režimů.

Obsah

Studie a články

V paměti

Rozhovor

Struktury moci

Příběhy 20. století

Třetí odboj

Fórum

Výstavy a konference

Recenze

Zapomenutá slova

Summaries

Paměť a dějiny – čtvrtletník, ročník IV, číslo 2 | Vydává: Ústav pro studium totalitních režimů České republiky | Šéfredaktor: Jan Hanzlík | Redakce: Jana Kudělková, Patrik Virkner | Grafická úprava a sazba: Zuzana Michálková, David Kalika | Produkce: Alžběta Medková | Úprava fotografií: Zdeněk Hnát | Poštovní adresa redakce: Siwiecova 2, Praha 3, 130 00 | emailujte na: jan.hanzlik@ustrcr.cz | Tisk: Tisk Horák a.s., Ústí nad Labem | PaD využívá obrazového materiálu agentury ČTK a fondů Archivu bezpečnostních složek (ABS), Národního archivu (NA) a archivu Jiřího Reichla, Přemysla Fialky ad. | Foto na obálce: Výsadek ve Vietnamu, archiv Ladislava Kudrny | Náklad: 1500 výtisků – ISSN 1802-8241 | Použití materiálů jen se souhlasem redakce | Informace o předplatném naleznete na: www.ustrcr.cz/uvod/pamet-a-dejiny-info/ | Evidenční číslo: MK ČR E 18413