Ladislav Kudrna: První vietnamská válka na pozadí osudu Ladislava Charváta

Další publikace Ladislava Kudrny přináší zcela nové informace o působení Čechů a Slováků na bojištích jihovýchodní Asie v rozmezí let 1945–1954. Díky tomu, že autor mohl studovat relevantní materiály přímo v archivu francouzské cizinecké legie, jsou čtenáři vůbec poprvé předloženy údaje o počtech československých občanů sloužících v jejích řadách od samého počátku až do současnosti. Nechybí ani zpracování počtu padlých Čechoslováků v Indočíně, včetně jejich jmenného seznamu, a zasazení problematiky první vietnamské války do kontextu mezinárodních událostí. Jedinečnost publikace podtrhuje množství doposud nikdy nezveřejněných fotografií, mapujících nasazení (nejen) našich občanů v průběhu indočínské války. Jedná se o monografii, jejíž nedílnou součástí jsou přepsané autentické dopisy mladého Ladislava Charváta, kterého osud zavál až na vzdálené vietnamské bojiště.

Academia, ÚSTR, Praha 2012, 1. vydání, váz., 360 s., ISBN 978-80-200-2198-4 (Academia), ISBN 978-80-87211-67-0 (ÚSTR)

Knihu První vietnamská válka na pozadí osudu Ladislava Charváta si můžete zakoupit ve vybraných knihkupectvích nebo prostřednictvím internetu na stránkách knihkupectví Kosmas.cz

Prezentace knihy

Prezentace knihy proběhla 11. prosince 2012 v kavárně knihkupectví Academia v Praze. Fotogalerii si můžete prohlédnout zde.

Ohlasy v médiích