Hana Rottová, Petr Slinták: Venkov v českém filmu 1945–1969. Filmová tvář kolektivizace

Publikace se zabývá reflexí problematiky sociálních, kulturních a hospodářských proměn na českém venkově od konce druhé světové války do roku 1969, a to prostřednictvím analýzy hrané filmové tvorby.
Filmový obraz kolektivizace venkova zprostředkovaný státní kinematografií nabízí pestrou mozaiku různých přístupů – od přímé aplikace ideologických tezí komunistické politiky v rámci jednotlivých filmových děl až po kritičtější autorské pohledy revidující estetický i obsahový schematismus socrealistických filmů. Součástí knihy jsou vedle obecně laděných historických kapitol na téma kolektivizace venkova a vývoje ve státní kinematografii také kapitoly, které se zabývají procesy řízení filmové dramaturgie a jednotlivými schematickými motivy ve venkovských filmech. Obsáhlá část je věnována analýze řady konkrétních filmů ve vztahu k dílčím podtématům (rodina, obec, krajina apod.) v souvislostech socialistické transformace venkovské společnosti.

Academia, ÚSTR, Praha 2013, 1. vydání, váz., 483. s., ISBN 978-80-200-2303-2 (Academia), ISBN 978-80-87211-92-2 (ÚSTR)

Knihu Venkov v českém filmu 1945–1969. Filmová tvář kolektivizace si můžete zakoupit ve vybraných knihkupectvích nebo prostřednictvím internetu na stránkách knihkupectví Kosmas.cz

Ohlasy v médiích