Gillian Purves (ed.): Lest We Forget. Memory of Totalitarianism in Europe. A Reader for Older Secondary School Students Anywhere in Europe

Čítanka určená především studentům obsahuje třicet příběhů lidí z šestnácti evropských zemí, jejichž životy ovlivnily totalitní režimy. Každý portrét obsahuje množství fotografií a dokumentů, knihu navíc doplňuje DVD s doprovodnými materiály (filmy, e-book atd.). Na vzniku publikace se podílelo třiadvacet veřejných a nevládních institucí, organizací a muzeí zabývajících se totalitní minulostí Evropy a spojených v Platformě evropské paměti a svědomí. Úvod k čítance sepsal francouzský historik Stéphane Courtois, autor Černé knihy komunismu.
Účelem publikace je seznámit dnešní mladou generaci s tragickou evropskou totalitní minulostí a připomenout důležitost dodržování základních lidských práv, svobod a demokratických hodnot. Čítanka by měla napomoci většímu porozumění a integraci mezi evropskými občany a v budoucnu tak zabránit možnému návratu nedemokratických vlád. Kniha vyšla v anglické, německé (Damit wir nicht vergessen) a francouzské (Pour ne pas oublier) verzi. DVD je opatřeno anglickými titulky a komentářem.

Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2013, 1. vydání, váz., 288 str. ISBN 978-80-87211-79-3 (anglická verze), ISBN 978-80-87211-85-4 (německá verze), ISBN 978-80-87211-86-1 (francouzská verze)