Česká společnost 1969–1989

V rámci projektu Dějepis v 21. století vydal Ústav pro studium totalitních režimů vzdělávací DVD (nejen) pro školy Česká společnost 1969–1989. Obsahuje didakticky relevantní klipy opatřené metodickými listy, kontextualizační texty, dobové ikonografické materiály, odkazy na doplňující literaturu a prameny atp. Na DVD jsou využity materiály z archivů České televize, Krátkého filmu aj. včetně unikátních záběrů ze soukromých sbírek. DVD je členěno jak tematicky – Společnost, Životní styl, Kultura, Politika, Služby a zásobování, Životní prostředí – tak didakticky (dle náročnosti pro pedagogické využití). Pro učitele jsou na něm k dispozici i konkrétní náměty, jak sestavit výukovou hodinu. Koncepce DVD umožňuje pluralitní pohledy na sledovanou epochu. Má ambici být pro učitele základních a středních škol pomůckou k přiblížení kulturních, sociálních i politických dějin české a československé společnosti v období let 1969–1989. Žákům chce napomoci k rozvoji samostatného odpovědného myšlení. Zpracování textových, audiovizuálních a ikonických materiálů vychází ze soudobého poznání společenských věd, primárně ovšem zůstává didaktickou pomůckou určenou pro učitele a žáky.

DVD Česká společnost 1969–1989 vzniklo díky podpoře z operačního programu ESF Vzdělání pro konkurenceschopnost.

ÚSTR, Praha 2013, 1. vydání, ISBN 978-80-87211-78-6

DVD bude zdarma rozesláno do základních a středních škol.

FOTOUKÁZKY Z DVD

STRUKTURA DVD

Kapitoly:

 1. Společnost
 2. Životní styl
 3. Kultura
 4. Politika
 5. Služby a zásobování
 6. Životní prostředí

Metodika:

 1. Ilustrujeme
 2. Klademe si otázky
 3. Srovnáváme
 4. Hodnotíme

Náměty:

 1. Bydlení
 2. Husákovy děti
 3. Ekologické problémy
 4. Základní vojenská služba
 5. Underground
 6. „Obyčejní lidé“
 7. Disent a „obyčejní lidé“
 8. Prověrky na počátku 70. let
 9. Interrupce v socialistickém Československu
 10. Pohraniční stráž

REALIZAČNÍ TÝM

 • Mgr. Jaroslav Pinkas – hlavní metodik projektu
 • Mgr. Kamil Činátl, Ph.D.
 • PhDr. Jaroslav Najbert
 • Mgr. Karin Hoření
 • PhDr. Hana Havlůjová, Ph.D.
 • Mgr. Jan Kolář
 • Bc. Čeněk Pýcha

HLAVNÍ MANAŽER PROJEKTU

 • PhDr. Martin Valenta, Ph.D.

PRODUKCE

 • Ing. Jana Černá
 • Bc. Anna Macourková
 • Ing. Petra Petříková

GRAFICKÝ NÁVRH, SAZBA A TECHNICKÉ ZPRACOVÁNÍ:

 • J4W

POSUDKY: