První díl Cirkusu ÚSTR řešil transgenerační trauma

(26. 1. 2024) – V pražské Knihovně Václava Havla se ve čtvrtek 25. ledna odehrál historicky první Cirkus ÚSTR. Cílem tohoto nového projektu Ústavu pro studium totalitních režimů je vnášet do veřejného prostoru témata z dějin 20. století reflektovaná z nových perspektiv. Tématem první debaty ze zamýšleného mnohadílného pásma byl totalitarismus a transgenerační trauma, což je v kontextu komunismu a nacionálního socialismu (gulagy, holokaust) relevantní téma i pro československé dějiny, kde se se v letech 1938–1989 staly obětí těchto ideologií statisíce lidí.

Před zaplněným sálem Knihovny Václava Havla o závažném a do jisté míry přehlíženém tématu diskutovaly psycholožka Zuzana Peterová s historičkou Pavlou Plachou, která v ÚSTR vede oddělení výzkumu doby nesvobody mezi lety 1938–1945. Moderování večera, který vyvrcholil velice živou diskusí mezi diváky a vystupujícími, se ujal ředitel Odboru výzkumu a vzdělávání ÚSTR Petr Hlaváček, duchovní otec celého projektu. „Naše manéž, tedy Knihovna Václava Havla, byla zaplněná do posledního místa. Diskuze o transgeneračním traumatu, ať už se to týkalo lidí se zkušeností holokaustu, nebo třeba perzekuce za komunismu, tady byla probrána opravdu zevrubně,“ uvedl po skončení akce Hlaváček.

Cirkus ÚSTR ovšem jedním povedeným večerem nekončí, už nyní se připravují další debaty na pozoruhodná a do jisté míry přehlížená témata. „Ústav pro studium totalitních režimů i nadále spolupracuje s Knihovnou Václava Havla. V rámci projektu Cirkus ÚSTR připravujeme debaty například na téma Politika paměti a kultura vzpomínání v českém kontextu nebo Paměť a umění ve veřejném prostoru,“ dodal Hlaváček.

Připravil (text a foto) JAKUB ŠAFRÁNEK