Proti učebnici dějepisu se ohrazuje i Klub dr. Milady Horákové

(15. 9. 2023) – Ozývají se další a další jednotlivci a organizace, kteří podporují krok Ústavu pro studium totalitních režimů, jenž se veřejně distancoval od badatelské učebnice Soudobé dějiny pro 9. ročník základních škol a víceletá gymnázia. Dopis s kritickou reakcí zaslali Ústavu pro studium totalitních režimů také zástupci Klubu dr. Milady Horákové.

Připomeňme, že kriticky na učebnice již dříve reagoval například také předseda Nadačního fondu obětem holocaustu Ing. Michal Klíma a podporu vedení Ústavu pro studium totalitních režimů vyjádřilo ústy svého předsedy pana Ing. Jiřího Línka rovněž Sdružení bývalých politických vězňů.

Zpracovalo Tiskové oddělení ÚSTR