Vývoj kultury protestu průmyslového dělnictva v Českých zemích v letech 1945–1969

Vedoucí projektu: Jakub Šlouf

Doba realizace: 2018–2021

Popis projektu: Sociální a profesní struktura obyvatelstva Českých zemí procházela v letech 1945–1969 dynamickým vývojem. To motivovalo jednotlivé profesní složky společnosti, aby se v průběhu těchto transformačních procesů pokoušely hájit své zájmy prostřednictvím veřejných protestů. Projekt analyzuje vývoj kultury protestu průmyslového dělnictva, jež tvořilo nejpočetnější a nejsebevědomější profesní segment tehdejší společnosti. Fenomén protestu přitom zpracovatel projektu chápe jako formu komunikace mezi společností a vykonavatelem panství. Svoji pozornost proto zaměří převážně na analýzu nástrojů komunikace a komunikačních kanálů. Těžiště analýzy bude spočívat na úrovni konkrétních továren. Hlavním cílem projektu je analýza vývoje forem a komunikačních kanálů, prostřednictvím kterých průmyslové dělnictvo prosazovalo své zájmy ve veřejném prostoru. Zkoumán bude rovněž proces, během nějž se takto veřejně artikulované zájmy stávaly politickými faktory.