Organizace Světlana. Historie protikomunistické resistence v Československu a proměny její interpretace

Vedoucí projektu: Zdeněk Homola

Další členové projektového týmu: Luboš Kokeš

Doba realizace: 2018–2021

Popis projektu: Projekt se zaměřuje na výzkum protikomunistické resistence v Československu na přelomu čtyřicátých a padesátých let 20. století na příkladu „Organizace Světlana“, která představuje jeden z nejznámějších, ale také nejkontroverznějších případů třetího odboje. Projekt se zaměřuje na genezi vzniku této protikomunistické skupiny, na její přímé i nepřímé aktéry a povahu jejich činnosti. Zároveň zkoumá způsob infiltrace této organizace orgány Státní bezpečnosti, její likvidaci a následné soudní procesy. Analyzována je tedy nejen činnost dané skupiny, ale zároveň je na tomto konkrétním příkladu rekonstruován i princip fungování tehdejších komunistických bezpečnostních složek.