Kurýři a převaděči v letech 1948–1955

Vedoucí projektu: Libor Svoboda

Další členové projektového týmu: Martin Tichý, Juraj Kalina

Doba realizace: 2015–2020

Popis projektu:

Projekt chce postihnout dění na celé hranici bývalého Československa s Rakouskem a SRN. Zaměří se na vytvoření databáze převaděčů, kurýrů a jejich řídících orgánů. Dále se bude věnovat aspektům fungování vybraných převaděčských skupin a organizací a také náboru, výcviku a společenskému postavení kurýrů. Projekt neopomine ani činnost StB a dalších bezpečnostních složek v boji proti kurýrům a převaděčům.