Dokumentace politických represí v Sovětském svazu

Vedoucí projektu: Adam Hradilek

Další členové projektového týmu: Jan Dvořák, Anna Chlebina, Jaroslav Formánek

Doba realizace: 2018–2020

Popis projektu: Projekt přímo navazuje na předchozí projekt Ústavu Čechoslováci v Gulagu realizovaný v letech 2014–2017. Jeho význam, hlavní témata, metodologie i personální obsazení jsou prakticky totožné, liší se však konkrétním zaměřením a výstupy. Oproti předchozímu projektu, který byl zaměřen hlavně na orálně-historický výzkum, tvorbu dokumentárního cyklu ve spolupráci s Českou televizí a v omezené míře i na výzkum v zahraničních archivech, je tento projekt zaměřen zejména na digitalizaci a zpracování materiálů NKVD/KGB dotýkajících se čs. historie, jejich zpracování i uveřejnění v odborných i vzdělávacích výstupech a komparaci s dalšími prameny (rozhovory, vzpomínky, pozůstalosti).