Dějiny státobezpečnostních složek v letech 1953–1968

Vedoucí projektu: Milan Bárta

Další členové projektového týmu: Libor Svoboda, Jerguš Sivoš (ÚPN)

Doba realizace: 2020–2024

Popis projektu: Projekt navazuje na předchozí činnost při zpracování prvního dílu dějin StB, za kritérium rozdělení tématu jsou považovány organizační členění a zaměření činnosti/tematické problematiky (personální problematika, vzdělávání apod.). Zaměřuje se na rekonstrukci organizačního vývoje rozvědných a kontrarozvědných útvarů podřízených ministerstvu vnitra, představení jejich zaměření, činností a personálního obsazení vedoucích funkcí jednotlivých operativních součástí, a to u centrálních i regionálních složek. Zpracovává taktéž souvislosti akcí i personální struktury StB. Postihne vývoj v celém tehdejším Československu, ovlivněný v tomto obdobím vznikem federace. Zohledněny jsou přesahy do třetího dílu (např. ohledně čistek nebo počátku normalizace bezpečnostního aparátu), který začíná federalizací Československa 1. ledna 1969.