Dějiny 1938–1989: Minulost jako vzdělávací a veřejný problém

Vedoucí projektu: Vojtěch Ripka

Další členové projektového týmu: Jaroslav Najbert, Kamil Činátl, Jaroslav Pinkas, Čeněk Pýcha, Karina Hoření, Václav Sixta, Michaela Veselá

Doba realizace: 2018–2020

Popis projektu: Projekt se zabývá zvyšováním historické gramotnosti v různých prostředích, počínaje školami všech stupňů a konče obecně veřejností. Mezi nástroje zvyšování historické gramotnosti patří vývoj prostředí pro práci s prameny (Historylab), konkrétní intervence do škol a též posilování odborných kapacit didaktických, historických a pedagogických. Projekt se zaměřuje i  na širší veřejnost, například na spolupráci s muzei, knihovnami a občanskými sdruženími.