Prohlubuje se spolupráce s teologickými fakultami

Konkrétně s Katolickou teologickou fakultou, Evangelickou teologickou fakultou a Husitskou teologickou fakultou Univerzity Karlovy. Ve čtvrtek 13. března 2014 ředitelky ÚSTR a ABS Pavla Foglová a Světlana Ptáčníková podepsaly smlouvu, která zahrnuje spolupráci v oblasti výzkumu církevních dějin, resp. postavení církví v letech 1938–1989, využití těchto poznatků ve výuce, seznamování studentů s archivními prameny, které se nacházejí k dané tematice v ABS, a také pořádání společných konferencí a seminářů.