Prohlášení ÚSTR k rozhodnutí vlády České republiky

(26. 11. 2023) – Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR) oceňuje humanitární gesto vlády premiéra Petra Fialy, díky němuž byla ukončena hladovka disidentů, protestujících vůči nízkému důchodovému zajištění statečných mužů a žen, kteří bojovali proti komunistickému totalitnímu režimu.

Vláda premiéra Petra Fialy splnila své programové prohlášení ohledně snížení důchodů komunistickým prominentům a nyní přistupuje k dalšímu bodu, na němž se bude ÚSTR aktivně podílet, jelikož vychází z jeho zákonného poslání.

Ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV) a dalšími státními institucemi, budou již v pondělí 27. 11. 2023 zahájeny konkrétní kroky, směřující k jedinému cíli: ve stanovené lhůtě předložit zákon, jímž dojde k narovnání důchodů disidentům a jejich rodinným příslušníkům.

Zákon bude jedním z klíčových faktorů, napravujících historickou křivdu u mužů, žen a jejich rodinných příslušníků, kteří navzdory pronásledování ze strany komunistického režimu, navzdory věznění, navzdory šikaně, navzdory tomu, že nemohli vykonávat svoji profesi, nepolevili ve svém boji za svobodu.

Tito lidé si zaslouží náš respekt a úctu.