Připomněli jsme si památku a odkaz Poláka Ryszarda Siwiece


(8. 9. 2023) – Dnes 8. září dopoledne jsme si na pražském Žižkově připomněli památku polského účetního Ryszarda Siwiece, který se před 55 lety veřejně upálil na protest proti okupaci Československa. U jeho pomníku v Siwiecově ulici položili květiny a věnce nejen zástupci Ústavu pro studium totalitních režimů, ale i z polského Instytutu pamięci narodowej (IPN), Velvyslanectví Polské republiky, Muzea paměti XX. století, Polského institutu v Praze a Městské části Prahy 3. Pietního aktu se zúčastnili rovněž poslanec Parlamentu ČR a předseda bezpečnostního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Pavel Žáček a Kryscina Šyjanok z Kanceláře demokratických sil Běloruska v ČR. Přítomen byl také historik Petr Blažek, autor české monografie o Ryszardu Siwiecovi.

S projevem za Ústav pro studium totalitních režimů vystoupil na setkání docent Ladislav Kudrna, který v něm mj. řekl: Letos si naše země připomenula smutné 55. výročí od srpnové okupace vojsky Varšavské smlouvy. Tragický 21. srpen 1968 je v souvislosti s ruskou imperiální agresí na Ukrajině nečekaně aktuální. Jsem hrdý na skutečnost, že Česká republika společně s Polskem od samého počátku náležely a náleží mezi hlavní spojence statečného ukrajinského národa. Dnes jsme se sešli, abychom uctili památku hrdiny, který přesně před 55 lety zažehl živé pochodně napříč tehdejším východním blokem. Richard Siwiec byl – v dobrém slova smyslu – obyčejný člověk, jeden z nás, a přesto se nesmazatelně zapsal do dějin. Jeho sebeobětování se za pravdu a svobodu bylo, je a zůstane nadčasové. (…) Jako ředitel významné paměťové instituce, udělám vše proto, abychom na naši komunistickou totalitní minulost nikdy nezapomněli. Díky vynikající práci našeho kolegy, dr. Petra Blažka, nedošlo k tomu, co chtěl polský komunistický režim, vymazat z dějin odkaz Richarda Siwiece. Je důležité, aby Ústav pro studium totalitních režimů mapoval zločiny nacismu a komunismu, stejně jako odpor vůči oběma totalitním režimům. Ústav musí naplňovat svoji zákonnou činnost, nikoliv vydávat studie o bustě Karla Marxe nebo adorovat domnělé sociální jistoty za tzv. normalizace. Dnes, více než kdy jindy, je nezbytné, abychom na naši minulost nezapomněli, ale stále si připomínali činy a osudy lidí, jako byl právě Richard Siwiec, otec pěti dětí, který za pravdu a svobodu obětoval vlastní život. Čest jeho památce!“ U Siwiecova pomníku poté promluvil i zástupce prezidenta Instytutu pamięci narodowej Dr. Karol Polejowski.

Akce pokračovala vernisáží výstavy „Not only Siwiec“ v nedalekém parku Radost. Zde na 22 výstavních panelech je zaznamenána většina protestů polské veřejnosti proti invazi armád Varšavské smlouvy do Československa a účasti polské armády na ní. Protože Ryszard Siwiec nebyl jediný… Autorem výstavy, která mj. probíhá v současnosti také v Bratislavě na Slovensku, je historik Grzegorz Majchrzak. Celodenní vzpomínku na hrdinného Poláka, organizovanou Ústavem pro studium totalitních režimů, pak odpoledne završilo promítání dokumentárního filmu s následující debatou historiků JUDr. Kamila Nedvědického a PhDr. Petra Blažka v kině Přítomnost.


Připravil MARTIN VACEK

Foto ÚSTR / Ondřej Petržilka a Martin Vacek