Připomeneme 75. výročí popravy Zdeňka Bořka-Dohalského „Bedrníka“

V pátek 7. února 2020 uplyne 75 let od popravy hraběte Zdeňka Bořka-Dohalského: původem šlechtice, avšak smýšlením demokrata, novináře a stoupence Masarykova Československa, ale také odbojáře, který ve službě ideálům, jimž věřil, přinesl v letech nacistické okupace oběť nejvyšší. Ústav pro studium totalitních režimů, Památník Terezín a Plzeňská filharmonie tuto mimořádnou osobnost prvorepublikového veřejného dění a protinacistické rezistence připomenou v místech, kde Dohalského život předčasně vyhasl.

Program:

  • 13:30 – setkání účastníků v prostoru za tzv. Pražskou branou Malé pevnosti a společný přechod na bývalé popraviště, kde budu položeny květiny
  • 14:00 – v předsálí kina Malé pevnosti pohovoří o životním příběhu Zdeňka Bořka-Dohalského historik a ředitel ÚSTR Zdeněk Hazdra, hudební vystoupení obstará komorní trio v režii Plzeňské filharmonie ve složení: Jana Pavlíčková (flétna) a Lukáš Pavlíček (hoboj) a Lenka Kavalová – ředitelka Plzeňské filharmonie (violoncello)
  • 15:30 – zakončení vzpomínky

Účast na vzpomínkové akci přislíbili také zástupci rodiny Dohalských.

Záštitu nad konáním akce převzali Ladislav Chlupáč – senátor Senátu Parlamentu ČR za Litoměřicko a Slánsko, starosta města Litoměřice, Martin Baxa – poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a primátor města Plzeň a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.