Prezentace knihy Mezi všemi tábory

Ústav pro studium totalitních režimů, nakladatelství Argo a Rakouské kulturní fórum v Praze zvou na prezentaci vzpomínkové knihy Gerharda Scholtena Mezi všemi tábory. Život v době, která zešílela. Autor se ve svých pamětech vrací k letům 1944–47, kdy byl nejprve vězněn v terezínské Malé pevnosti a v koncentračním táboře v Osvětimi a po návratu do Prahy jako Němec nejprve umístěn do internačního tábora, a poté zbaven majetku a občanství. Scholtenovy memoáry posmrtně vydaly nakladatelství Argo a Ústav pro studium totalitních režimů v překladu Zuzany Jörgens. Prezentace knihy se uskuteční ve středu 24. února od 17 hodin v Rakouském kulturním fóru v Praze, Jungmannovo náměstí 18, Praha 1.