PAMĚŤ A DĚJINY: Z počátků sportu Sboru národní bezpečnosti


Od původních Sokolů až k Rudým hvězdám vedly cesty sportovců v řadách Sboru národní bezpečnosti (vlevo foto Oddělení dějin tělesné výchovy a sportu Historického muzea)

Po druhé světové válce byl jedním z předpokladů pro přijetí ke Sboru národní bezpečnosti (SNB) dobrý zdravotní a tělesný stav. Nástup nováčků do výcvikových středisek byl podmíněn zdařilým absolvováním prověrky tělesné zdatnosti. Jak komunisté organizovali hned po válce příslušníky SNB v oblasti sportu, popisuje ve svém příspěvku Z počátků sportu Sboru národní bezpečnosti v aktuálním vydání revue Paměť a dějiny historik Milan Bárta.

BV dubnu 1946 byly u zemských velitelství SNB zřízeny sportovní referáty a rozhodnuto pořádat každoročně letní a zimní sportovní závody (celostátní přebory) příslušníků SNB. První z nich se konal již v září toho roku. Po tři dny se mezi sebou utkalo celkem 350 závodníků, kteří reprezentovali družstva z Čech, Moravy, Slovenska a Pohotovostního útvaru. Soutěžilo se v řadě disciplín, kolektivních i individuálních. Jako všechno pod vlivem komunistické ideologie, i tato oblast byla postupně silně zpolitizována. Po únoru 1948 byl v rámci sjednocené tělovýchovy ustaven Sokol SNB, který na konci roku 1951 nahradil Sokol Rudá hvězda. Oddíly Rudé hvězdy fungovaly v Československu až do konce komunistické moci.

„Osudy účastníků těchto přeborů byly různé,“ píše ve svém článku Milan Bárta. „Například bratři Štruppovi, kteří se politicky neangažovali, se dostali po únoru 1948 do problémů. O Jaroslavu Štruppovi jeho nadřízený přímo uvedl, že ˏjeho velmi časté uvolňování od služby k sportovním úkolům je příčinou, že se vymyká řádnému výkonu služby, nemůže dobře sledovat rychlý spád veřejných důležitých událostí, nutných pro příslušníka SNB, a proto jest proti jiným příslušníkům SNB podprůměrným.ˊ Propuštěn byl v lednu 1951 pro kázeňský prohřešek. Jeho bratr František Štrupp byl zatčen v listopadu 1950 a za porušení povinnosti strážní služby odsouzen ke dvěma měsícům odnětí svobody nepodmíněně. Ze SNB byl propuštěn na konci roku 1951.“ Naproti tomu Bárta v článku také vzpomíná ty, jimž sport v řadách SNB pomohl v komunistickém Československu k zářné kariéře. Největší nejspíš udělal Václav Mudra, který se vypracoval až na náčelníka Správy tělovýchovy a vrcholového sportu Federálního ministerstva vnitra a stál v čele sportu v SNB až do poloviny osmdesátých let.

To už ale vládní aparát organizoval sport v bezpečnostních složkách jiným způsobem. Letní sportovní hry zanikly v polovině padesátých let, zimní přebory se potom udržely do let šedesátých. Vrcholnou akcí, které se příslušníci SNB pak v komunistickém Československu účastnili, se stala spartakiáda.


Na přeborech se neudělovaly medaile, ale plakety – vlevo z Bratislavy 1947, uprostřed z roku 1946 (foto archiv Jerguše Sivoše). Vpravo Václav Mudra, který se z obyčejného sportovce vypracoval v komunistickém aparátu až na „náčelníka“ (foto Archiv bezpečnostních složek)

Aktuální vydání časopisu Paměť a dějiny si můžete zakoupit ve vybraných knihkupectvích nebo na stránkách knihkupectví Kosmas.

Připravil MARTIN VACEK