PAMĚŤ A DĚJINY: Prostory jsou plně využívány…

Správa sledování StB využívala před rokem 1989 v Praze pro své potřeby (ať již jako sídla, nebo při výkonu činnosti) desítky budov, včetně řady památkově chráněných. Nezajímala se přitom o jejich stavební stav a vzhled, ale pouze o praktický potenciál jejich využití a možnosti konspirace. „Sledování bylo jednou z nejdůležitějších metod práce komunistické Státní bezpečnosti. Útvary zabývající se touto činností patřily k nejpočetnějším a pracovaly v naprostém utajení nejen ve vztahu k veřejnosti, ale i k dalším složkám bezpečnostního aparátu,“ píše na úvod svého článku v nejnovějším vydání čtvrtletníku Paměť a dějiny historik Milan Bárta. „Příběhy“ těchto míst a budov v rozmezí let 1948-1990 se dočtete v článku Prostory jsou plně využívány…
📌https://1url.cz/Priwv