PAMĚŤ A DĚJINY: Příběh Milady Šámalové a jejích dětí

Snacha Masarykova kancléře Přemysla Šámala byla za války vězněna v koncentračním táboře Ravensbrück. Jejího manžela, zoologa Jaromíra Šámala, nacisté za odbojovou činnost popravili a jejich děti dali k adopci do německé rodiny. Příběh vyvrcholil po válce, kdy mnoho lidí vyvinulo velké úsilí, aby byly děti nalezeny… „Prší. Na balkoně vidím dvě děti, poznám, že jsou Míliny. Zavolám na ně česky: Georg, poznáváš mě? Tady tvůj strýc, přivezu vás k matce! Kluk otevře ústa, pláče, pokusí se odpovědět česky, ale nic z něj nevyjde. Zapomněl svůj jazyk. Otevřu dveře a mám obě děti v náručích. Doktor Weiss a jeho žena přijdou, oba bílí jako stěna, třesoucí se,“ vzpomínal na pátrání po odvlečených dětech bratr Jaroslav Cebe.

Příběh Milady Šámalové a jejích dětí zpracovaný historikem Milošem Doležalem nabízí na 15 stranách aktuální číslo Paměť a dějiny 2/2022, které je k dispozici buď online https://bit.ly/3QXQWdM nebo lze zakoupit ve vybraných knihkupectvích a přes kosmas.cz.


Jiří a Alena Šámalovi v roce 1944 v německém Weinheimu a policejní věstník z června 1945 s vyhlášeným pátráním po sourozencích Šámalových (foto a repro archiv NM)