Oznámení

Ústav pro studium totalitních režimů dementuje zprávu, že se v jeho prostorách dne 9. února 2012 od 17:00 bude konat beseda s názvem „Co v učebnicích zatím nebylo aneb ještě o něčem z toho, nač se v diskuzi účastníků mezinárodní konference 90 let českého a slovenského komunismu konané v Praze ve dnech 3.-5. listopadu 2011 nedostalo“. Ústav pro studium totalitních režimů není pořadatelem této akce ani pro účely konání této akce neposkytuje své prostory.