Osmé jednání Vědecké rady Ústavu pro studium totalitních režimů

Praha, 14. dubna 2011

– Na 8. jednání se Vědecká rada Ústavu zabývala plánem činnosti Ústavu pro letošní rok, dále otázkami vnitřní a vnější evaluace Ústavu. Členové rady byli také seznámeni se zřízením a činností Ediční rady Ústavu. Ředitelka Archivu bezpečnostních složek Jana Poddaná podrobně informovala o činnosti Archivu. Ředitel Ústavu Daniel Herman referoval o mezinárodních aktivitách Ústavu a spolupráci s řadou mezinárodních institucí. Místopředsedou této rady byl jednomyslně zvolen profesor Michael Kraus z Middlebury College…